Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Działania oparte na współpracy, odpowiedzialności i integracji grupy

W ramach polepszania relacji koleżeńskich we wszystkich klasach podejmowane są działania mające na celu budowanie i pogłębianie więzi wśród rówieśników poprzez wspólne, dobrowolne inicjatywy.

>Podejmując się wspólnej pracy każdy z uczniów zyskuje świadomość, że jej efekt jest uzależniony w dużej mierze od zgodnej współpracy, sprawiedliwego podziału zadań, odpowiedzialności i zaangażowania każdego z uczestników.

> Poprzez inicjatywy, takie jak np.: wspólna praca na szkolnych kiermaszach, sadzenie roślin czy wspólne kuchcikowanie, okazuje się, że razem możemy więcej i każdy w naszej grupie jest potrzebny. Oprócz tego wspólne działania przynoszą wiele radości i satysfakcji.

170516_044751_5

?

?

?

?

?

??

?

20170420_102044?

 

    RSS Feed

<<

05-12-2019 @ 11:57