Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Relacje rodzic – uczeń – nauczyciel

> Budując przyjazny klimat społeczny szkoły oparty na zdrowych relacjach międzyludzkich, nie możemy pominąć ważnego partnera naszych działań, jakim są  – rodzice. Dlatego bardzo ważne w naszej szkole są wspólne inicjatywy, spotkania, rozmowy (podczas uroczystości takich jak np: „Dzień Mamy i Taty, Jasełka i Koncert Kolęd, spotkania świąteczne, festyny rodzinne itp.). Mamy nadzieję, że spędzanie czasu razem umacnia postawy otwartości, akceptacji i szacunku, nie tylko wśród uczniów, ale u wszystkich członków społeczności szkolnej.

?

?

?

?

?

?

?

    RSS Feed

<<

>>

05-12-2019 @ 11:57