Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Zajęcia temtyczne

Zajęcia o godności osobistej i szacunku, naszych prawach i obowiązkach, wartości koleżeństwa i przyjaźni, tolerancji i otwartości, przeciwdziałania agresji oraz radzenia sobie z emocjami  w trudnym okresie dojrzewania podejmowane są na godzinach wychowawczych w każdej klasie.

Dla przykładu – uczniowie w prezentowanych scenkach dramowych uczą się sztuki negocjacji i rozwiązywania konfliktów w pokojowy sposób. 
Ponadto odpowiadamy na indywidualne potrzeby uczniów realizując powyższą tematykę na zajęciach dodatkowych z socjoterapii oraz w świetlicy profilaktycznej.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

    RSS Feed

<<

>>

05-12-2019 @ 11:57