Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Stop agresji i inne zajęcia prospołeczne na lekcjach przedmiotowych

Na poszczególnych lekcjach przedmiotowych nauczyciele prowadzą zajęcia nawiązujące tematyką do zagadnień prospołecznych oraz mające na celu umacnianie pozytywnych postaw np.: na zajęciach plastyki uczniowie wspólnie wykonywali plakaty: „Stop agresji i przemocy”, na języku polskim podejmują rozmowy rozwijające umiejętność rzeczowej argumentacji z szacunkiem dla różnych zdań i poglądów, na języku angielskim uczniowie wykonali koszulki z pozytywnymi hasłami, na zajęciach technicznych klasa VII i V wybrała się na wycieczkę rowerową, której celem było m.in. zacieśnianie koleżeńskich więzi i budowanie poczucia odpowiedzialności za uczestników wyprawy. Podczas zajęć w Teatrze Szekspirowskim uczniowie klasy VII wzięli udział w warsztatach, podczas których ćwiczyli koncentrację, kreatywność i współpracę w grupie odgrywając krótkie teatralne scenki…

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 (2)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

    RSS Feed

<<

>>

05-12-2019 @ 11:57