Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Pozytywny klimat w klasach młodszych

Również w młodszych klasach podejmowane są działania integrujące, wzmacniające pozytywne postawy i zachowania. Dla przykładu uczniowie klas starszych odwiedzają swoich młodszych kolegów/koleżanki, by zarażać ich swoimi pasjami np. tańcem czy zachęcać do nowych wyzwań –  ucząc nowej gry. Podczas szkolnych imprez starsi uczniowie angażują się przygotowując konkursy i zabawy, ponadto poświęcają swój wolny czas pełniąc rolę DJ podczas np. zabaw karnawałowych. 

Dzieci wspólnie podejmują zadania i nawzajem sobie pomagają równocześnie ucząc się od siebie nawzajem. Dzieci z zaburzeniami zawsze pracują razem ze swoimi kolegami i koleżankami. Oprócz codziennych zajęć organizowane są różnego rodzaju zajęcia integrujące np.: Dzień Gier Planszowych, podczas którego uczniowie mają okazję rywalizować ze sobą zgodnie z zasadami fair-play, cieszyć się z własnych sukcesów, a także z sukcesów swoich kolegów i koleżanek.

3

4

5

6

7

2

 

    RSS Feed

<<

>>

05-12-2019 @ 11:57