Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Tutoring szkolny

 Mając na uwadze indywidualne podejście do każdego ucznia nasza szkoła włączyła się w realizację programu: „Tutoring”.  

image01

Najkrócej mówiąc tutoring to – spotkanie, rozmowa i w końcu relacja.Relacja między uczniem a nauczycielem. Ten osobisty wymiar tutoringu nadaje mu głębię, która jest możliwa tam gdzie spotyka się człowiek z człowiekiem. W tej przestrzeni rodzi się zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, dzięki którym uczeń nabywa gotowości, by podejmować coraz to nowe wyzwania. W atmosferze zaufania może być gotów, by wychodzić poza swoją sferę komfortu, by zmagać się z tym co nieznane bez obawy, że popełni błąd. W tutoringu błąd jest niezbędnym elementem eksploracji tego, co nowe. Wiara we własny potencjał, w to że jutro mogę być dalej niż jestem dzisiaj, motywacja do pracy i do celowania wysoko, jest możliwa dzięki relacji z dobrym tutorem.

W procesie tutoringu rozwojowego, tutor pracuje w obszarze wartości, talentów i celów. Tutor pomaga podopiecznemu wprowadzić w obszar jego refleksji i komunikacji temat wartości fundamentalnych. Celem tutora jest to, żeby podopieczny funkcjonował autentycznie, samodzielnie, świadomie i spójnie, a nie dopasowywał się powierzchownie lub konformistycznie do jakiegoś zewnętrznego wzorca. Każdy ma określone predyspozycje i wyjątkowe talenty. Pewne rodzaje działań wykonujemy z natury szybciej, lepiej i z większą przyjemnością niż inni. Z kolei inne nas osłabiają, robimy je wolniej i gorzej niż inni. W naszej kulturze panuje przekonanie, że zadaniem rodzica i nauczyciela jest wspieranie ucznia w tym, co idzie mu słabiej, gdyż tam właśnie potrzebuje on pomocy i interwencji. Twórcy i praktycy psychologii pozytywnej (tacy jak Martin Seligman czy Marcus Buckingham) na której mocno opiera się idea tutoringu, mówi coś zupełnie przeciwnego. Talenty nie rozwiną się same – to właśnie w tych sferach, w których jesteśmy najmocniejsi, potrzebna jest koncentracja i szczególny wysiłek, gdyż tam jesteśmy w stanie osiągnąć najwięcej. W tych obszarach jesteśmy w stanie wejść na drogę mistrzostwa i dlatego warto na nich się raczej koncentrować i na nich opierać nie tylko swoje hobby, ale też edukację, pracę i wszelkie zaangażowanie.

W tutoringu najważniejsze jest podejście spersonalizowane i całościowe, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. W tutoringu nie tyle chodzi o sprawdzanie, ile ktoś zapamiętał, co o wspieranie procesu rozwoju – odkrywania talentów oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia.

tekst na podstawie materiałów szkoleniowych.

2 images

 

 

 

 

 

1 img1

 

 

 

 

 

 

images

 

 

 

 

 

Group of kids reading books with white background

    RSS Feed

<<

>>

05-12-2019 @ 11:57