Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Opłata za obiady we wrześniu

Opłata za obiady we wrześniu wynosi 76 zł.

Przypominamy, że wpłaty należy dokonać do 10-ego dnia każdego miesiąca, na konto bankowe szkoły.

    RSS Feed

<<

>>

10-09-2018 @ 21:01