Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Pasowanie na ucznia

Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie pasowani na uczniów naszej szkoły. Zgodnie z tradycją naszej szkoły w uroczystości brali udział kombatanci. 

    RSS Feed

<<

>>

01-12-2018 @ 19:21