Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Pasowanie na ucznia

Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie pasowani na uczniów naszej szkoły. Zgodnie z tradycją naszej szkoły w uroczystości brali udział kombatanci. 

    RSS Feed

<<

>>

16-06-2019 @ 18:11