Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „Jestem Młodym Europejczykiem”

Dnia 23.10.2018 w Szkole Podstawowej Nr 27 odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „Jestem Młodym Europejczykiem ” dla klas II i III.  Naszą szkołę reprezentowała drużyna uczennic Misia i Tosia z IIa i Julka i Paulina z IIb.

Zadania konkursowe obejmowały zagadnienia
z następujących przedmiotów:
– Edukacja polonistyczna

– Edukacja matematyczna
– Edukacja przyrodnicza
– Język angielski
– Edukacja plastyczno-techniczna
– Edukacja europejska
– Wychowanie fizyczne

Dodatkowo ocenie podlegało przygotowanie tekstu wierszyka dotyczącego przydzielonego przez Organizatorów państwa UE. My wylosowaliśmy Holandię. W tej części ocenie podlegało: przedstawienie w ciekawy sposób ogólnych wiadomości na temat danego kraju,kostiumy, rekwizyty, estetyka wykonania wiersza.

Nasze reprezentantki zajęły IV miejsce.

Gratulujemy!!!

    RSS Feed

<<

>>

05-12-2019 @ 11:57