Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Udział w kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki czerniaka

Szkoła przystąpiła do kampanii edukacyjnej „Znamię! Znam je?”, prowadzonej przez Akademię Czerniaka, sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów.Celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży.

Dzięki lekcjom uczniowie

  • nabyli umiejętności rozpoznania czerniaka oraz

  • nauczyli się regularnego samobadania skóry

  • a przede wszystkim, poznali czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka i zasady stosowania ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się, przed tym groźnym nowotworem.

W ramach kampanii w szkole odbyły się warsztaty przeprowadzone w klasach VII i VIII.

Wykorzystano w nich materiały nadesłane przez Towarzystwo Chirurgów Onkologów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RSS Feed

<<

>>

05-12-2019 @ 11:57