Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku

Sprawozdanie z realizacji projektu 2006 / 2007

Sprawozdanie

z realizacji działań w ramach projektu Socrates Comenius dotyczące programu FOOD FOR ROOTS w roku szkolnym 2006/2007

Zorganizowano apel informacyjny Comeniusa na którym przedstawiono efekty ubiegłorocznej pracy i zadania zaplanowane na rok szkolny 2006/2007. W ramach  Dni Comeniusa uczniowie klas czwartych wykonywali plakaty dotyczące naszego projektu, Unii Europejskiej jak i postaci samego Comeniusa, natomiast klasy piąte i szóste wykonywały albumy o naszych krajach partnerskich.

W dniach 10 – 16 października gościliśmy delegacje z krajów partnerskich (Belgii, Hiszpanii, Islandii i Turcji) w ramach zaplanowanej  wizyty roboczej. W czasie tego spotkania zostały omówione zadania realizowane w poprzednim roku projektowym a także zaplanowane i omówione zadania na trzeci rok projektu.  Zorganizowaliśmy naszym gościom zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem oraz wycieczkę do Malborka.

Przygotowaliśmy paczki artystyczne dotyczące życia i twórczości polskiego malarza Mariana Mokwy i przesłaliśmy do krajów partnerskich.

Uczniowie wykonywali prace plastyczne inspirowane dziełami malarza hiszpańskiego Urbano Lugris , malarza tureckiego Ibrahima Calli oraz  malarza polskiego Mariana Mokwy. Skserowane prace zostały wysłane do krajów współpracujących w projekcie i zostały umieszczone w galeriach szkolnych. Zorganizowaliśmy również wystawę prac plastycznych inspirowanych twórczością Urbano Lugris, Ibrahima Calli, Mariana Mokwy. Znalazły się tam prace dzieci z krajów partnerskich jak i naszych. Zdjęcia dotyczące wykonywania prac plastycznych zostały umieszczone na stronie internetowej projektu.

Zostały również wysiane nasiona roślin, które otrzymaliśmy od uczestników projektu. W czasie wzrostu rośliny były fotografowane a zdjęcia są umieszczone na stronie internetowej projektu. Uczniowie  zrobili zielniki dotyczące uprawianych roślin.

Nauczyciele jak i uczniowie wraz z rodzicami rozwiązywali quizy: belgijski, islandzki i hiszpański dotyczące bohaterów narodowych. Wśród uczniów najlepsi w rozwiązywaniu quizu okazali się uczniowie klasy VI a: Aneta Adach,  Michał Nawrocki, Zuzanna Bobrowska.

Ułożyliśmy również quiz dotyczący naszego bohatera narodowego -Tadeusza Kościuszki, który pojawi się we wrześniu na stronie internetowej projektu.

Złożyliśmy również wniosek aplikacyjny na trzeci rok projektu. Wprowadziliśmy produkty do internetowej bazy danych.

W dniach 10-16 maja 2007 czworo nauczycieli wyjechało do Belgii w ramach  wizyty planowanej w projekcie. W czasie tej wizyty zostały omówione i zaplanowane zadania na trzeci rok projektu. Została nagrana płyta do naszego słownika. Mieliśmy również  możliwość zaobserwowania różnic i podobieństw między szkołą polską i belgijską.

Migawki z naszej wizyty przedstawia wystawa fotograficzna.Z wizyty tej przywieźliśmy przygotowaną przez Belgów paczkę muzyczną do pracy na przyszły rok.

Z pieniędzy otrzymanych na projekt została zakupiona kamera cyfrowa antyramy, tusze do drukarki oraz materiały papiernicze potrzebne przy realizacji projektu.

W przyszłym roku najważniejszym zadaniem będą zadania muzyczne: nauka piosenki belgijskiej i tureckiej oraz przygotowanie paczki muzycznej.

Planujemy również pracę ze słownikiem w klasach czwartych.

Szkolny koordynator projektu: Anna Kamińska

17-07-2016 @ 17:19