Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Historia szkoły

Kierownicy – Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 59

1 IX 1960 – 30 IX 1962 Jan Gorczyński

30 IX 1962 – 31 I 1964 mgr Leonard Czerwiński

1 II 1964 – 15 VIII 1974 mgr Marianna Lewandowska

16 VIII 1974 – 31 VIII 1978 mgr Feliksa Pogorzelska

1 IX 1978 – 31 VIII 1984 mgr Janusz Daszuta

1 IX 1984 – 30 VIII 1992 Teresa Bagińska

1 IX 1992 – 30 III 1998 dr inż. Sławomir Niecko

1 IV 1998 – 31 VIII 2013 mgr Barbara Ciereniewicz – Brzezińska

1 IX 2013 mgr Elżbieta Niewiadomska – Abińska

Szkoła nasza rozpoczęła działalność w 1960 roku. Położona na peryferiach Gdańska, przy ulicy Modrej 2, wzięła pod swe skrzydła młodzież z Olszynki.
W pierwszym roku nauki do szkoły uczęszczało 871 uczniów. Edukacją zajmowało się 21 nauczycieli.Personel administracyjny liczył 15 osób.
Jesienią 1966 rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „Olszynka”, która istnieje do dziś. Nadal pracują w niej uczniowie i robią to bardzo chętnie
.

Od samego początku szkoła osiągała sukcesy w sporcie. Za wybitne sukcesy w Igrzyskach Młodzieżowych (18 X 1967) szkoła uzyskała wyróżnienie z Urzędu Miasta.
Uczniowie szkoły uczestniczyli w różnorodnych imprezach kajakowych, gdzie odnosili
spore sukcesy (głównie dziewczęta).
W roku szkolnym 1974/75 w szole naszej funkcjonowała tzw. „Scuola Italiana”, której
kierownikiem był Egidio Dragonetti. Uczyły się w niej dzieci włoskich specjalistów,
którzy pomagali przy budowie Rafinerii Gdańskiej.

Do roku 1994 szkoła nie miała swojego patrona. Ówczesny dyrektor dr inż. Sławomir Niecko rozpoczął starania o nadanie jej imienia. Wysiłki te zostały uwieńczone sukcesem.

Na patrona wybrano 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka. Ksiądz Prałat Henryk Jankowski ufundował szkole sztandar, a nauczycielka z naszego grona pedagogicznego mgr Elżbieta Kwias specjalnie na tę uroczystość ułożyła słowa
hymnu szkolnego do muzyki skomponowanej przez p. S. Kwiatkowskiego
.

Od tej pory tradycją stało się pasowanie na ucznia klasy pierwszej (prawdziwą szablą) przez przedstawiciela kombatantów, a żyjący żołnierze 1 Dywizji Pancernej są częstymi gośćmi w naszej szkole. Rokrocznie obchodzimy kolejne rocznice nadania imienia, a uczniowie nasi pogłębiają wiedzę na temat 1 Dywizji Pancernej i biorą udział w konkursach o patronie. W październiku 2001 roku delegacja uczniów wraz z opiekunami i kombatantami wyjechała na wycieczkę szlakiem 1 Dywizji Pancernej. W czasie tej wyprawy odwiedziła grób gen. S. Maczka i złożyła na nim kwiaty.

Obchody 50 – lecia szkoły

W dniu 30 września 2010r. cała społeczność szkolna obchodziła 50 rocznicę naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział: uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele kombatantów, przedstawiciele wydziału  oświaty  i  władz wojewódzkich, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli nauczyciele i były dyrektor szkoły. Obchody rocznicy tradycyjnie rozpoczęła Msza Św. odprawiona w Kościele przy ul. Łąkowej. Program słowno – muzyczny przygotowała pani D. Barańska . Piosenki w wykonaniu chóru szkolnego przygotowała pani M. Czarnowska i zespół „Rozśpiewane Nutki”.Gościnnie wystąpił absolwent naszej szkoły Maciej Michałowski. Oprawę plastyczną przygotowały: pani Anna Serkowska, pani Edyta Lewandowska,pani Magdalena Marchlewska.

05-12-2019 @ 11:57