Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Informacje o szkole

Link do BIP

ORGAN PROWADZĄCY – Gmina Miasto Gdańsk

DYREKTORmgr Elżbieta Niewiadomska – Abińska

GODZINY PRACY DYREKTORA SZKOŁY

 

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW – 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKRETARIAT czynny w godz. 7.30 – 15.30

05-12-2019 @ 11:57