Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły
Dyrektor szkoły
mgr  Elżbieta Niewiadomska – Abińska
nauczyciel matematyki
Z – ca dyrektora szkoły
mgr Anna Kamińska
nauczyciel matematyki
Oddziały przedszkolne
mgr Anna Grodecka
mgr Małgorzata Zimoch
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Bakowicz (klasa I B)
mgr Elżbieta Kwias (klasa I A)
mgr Ewa Piepiora (klasa II A)
mgr Jolanta Samson – nauczyciel wspomagający ( kl. II A)
mgr Hanna Jankowska (klasa III A)
mgr Teresa Wajgiert-Fraszczyńska – nauczyciel wspomagający ( klasa IIIA)
mgr Barbara Szczuka (klasa III B)
mgr Beata Galant (klasa III C)
Klasy IV  – VII
mgr Izabela Cedrowska – język niemiecki
mgr Magdalena Czarnowska – muzyka, technika, wychowawca klasy VII A
ks. mgr Piotr Dobek – religia
mgr Anna Jaśkowiak – język polski, terapia pedagogiczna
mgr Kamil Kaluziński – wychowanie fizyczne
mgr Maria Koman – fizyka
mgr Jolanta Kozakiewicz – religia, etyka
mgr Aleksandra Kubawska – plastyka, geografia
Ewa Lewandowska – wychowanie fizyczne
mgr Monika Lewandowska – Goch – chemia
mgr Magdalena Ludkiewicz – Górska – matematyka, wychowawca klasy IV B
mgr Dorota Nagórna – język angielski
mgr Beata Piejko – informatyka, wychowawca klasy IV A
mgr Beata Ptasińska – urlop zdrowotny
mgr Patrycja Robakiewicz- biologia, przyroda, wychowawca klasy V B
mgr Anna Serkowska – Świrgoń – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Agnieszka Stasiak – język angielski, wychowawca klasy VII B
mgr Teresa Stelmaszuk – historia, wychowawca klasy VI A
mgr Maciej Wojdyna – język polski, wychowawca klasy V A
Biblioteka
Dorota Jasińska – licencjat
Świetlica
mgr Magdalena Czarnowska
mgr Teresa Stelmaszuk
mgr Aleksandra Kubawska
mgr Ada Michałowska
Świetlica socjoterapeutyczna
mgr Marlena Borek
mgr Grażyna Okoniewska 
Logopeda
mgr Ewa Michałowska
Pedagog
mgr Małgorzata Karpińska

10-07-2018 @ 13:29