Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

6 – 10 – 14 -dla zdrowia

Ruszyła II edycja Programu „6 – 10 – 14 – dla zdrowia”

Logo 6-10-14 dla Zdrowia

Główne założenia programu

„6 – 10 – 14 dla zdrowia” – Jest programem zdrowotnym zbudowanym tak, by wcześnie wykrywać ryzyko chorób cywilizacyjnych u dzieci. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z Gminy Miasta Gdańsk, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej. Zgodnie z umową podpisaną między Miastem Gdańsk a Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku program będzie realizowany w latach 2015-2017.

Zgoda Rodziców / Opiekunów jest niezbędna do wykonania badań przesiewowych.

Rodzice otrzymają informacje na temat stanu zdrowia dziecka, proponowanego dalszego postępowania oraz ewentualnego włączenia do programu interwencyjnego.

– przeprowadzenie badań przesiewowych i ankietowych w kierunku czynników ryzyka, stylu życia i zachowań zdrowotnych wśród uczniów 6, 9-11 i 14-letnich

– wyselekcjonowanie z powyższych grup dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych takimi jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia odżywiania, zaburzenia depresyjne

– przeprowadzenie pełnej interwencji edukacyjno-leczniczej u dzieci z wykrytymi problemami zdrowotnymi

– przygotowanie oraz przeprowadzenie kompleksowego programu edukacyjnego dla dzieci i rodziców (w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej, budowania pozytywnych zachowań zdrowotnych)

– przeprowadzenie programu edukacyjnego dla środowiska szkolnego w zakresie nadwagi i otyłości oraz chorób cywilizacyjnych u dzieci. 

Program realizowany jest od września 2011 roku. Wszelkie działania w ramach programu finansowane są przez Urząd Miasta w Gdańsku www.gdansk.pl  .

Uczestnictwo dzieci i rodziców we wszystkich etapach programu jest bezpłatne.

 

Realizatorem programu jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, czołowy ośrodek diagnostyczno-leczniczy na terenie północnej Polski. Posiada niezbędny zakres oraz doświadczenie w budowaniu i realizacji programów zdrowotnych o zasięgu lokalnym i krajowym www.uck.gda.pl.

Jak to będzie działać?

W ramach realizowanego Programu planowane jest objęcie interwencją wszystkich dzieci w wybranych rocznikach, w wieku 6 i 14 lat oraz wybranych grup dzieci w wieku 9-11 lat. Łączna liczba uczestników szacowana jest na 30 000 osób. Spośród włączonych do Programu, około 15% zostanie zaangażowanych do dalszej interwencji, podjętej na rzecz osób z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wstępnym rozpoznaniem nadwagi i otyłości.

Aktywnymi uczestnikami programu interwencyjnego będą również rodzice, ponieważ to oni w głównej mierze są odpowiedzialni za prowadzenie zachowań zdrowotnych w życiu dziecka i rodziny. Do wykonania badań przesiewowych niezbędna będzie zgoda opiekunów (klik)Otrzymają oni informacje na temat stanu zdrowia dziecka, proponowanego dalszego postępowania oraz ewentualnego włączenia do programu interwencyjnego.

Kolejną grupą docelową Programu są przedstawiciele środowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gdańska. Łącznie jest to około 100 placówek edukacyjnych. Ta część Programu ma za zadanie zweryfikować nastawienie nauczycieli do problemu nadwagi i otyłości, zmienić jadłospisy stołówek, programy nauczania wychowania fizycznego, jak również dokonać przeglądu produktów sprzedawanych w sklepikach czy automatach na terenie placówek.  Celem zadań realizowanych we współpracy ze środowiskiem szkolnym jest zmiana organizacji środowiska szkolnego, by mogło jeszcze efektywniej wspierać i promować zdrowy tryb życia u dzieci i ich rodziców.Szkoły mają być nastawione na pozytywne oddziaływanie na żywienie i aktywność fizyczną dzieci.

W naszej szkole realizacja Programu rozpocznie się kwietniu 2015r.

Informacje o Programie

 

 

 

05-12-2019 @ 11:57