Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Program Edukacja Kulturalna

Program Edukacji Kulturalnej


Zespół ds. Edukacji Kulturalnej jest łącznikiem pomiędzy GPEK a wychowawcami i nauczycielami szkoły. Lider zespołu informuje na bieżąco nauczycieli o wszystkich projektach, warsztatach, wystawach i nowościach kulturalnych. Przekazuje odpowiednie ulotki i materiały reklamowe otrzymane na spotkaniach.


W ramach Projektu Edukacji Kulturalnej uczniowie biorą udział w:
– spektaklach
– wystawach
– koncertach
– lekcjach muzealnych
– spotkaniach filmowych


Imprezy kulturalne organizowane przez naszą szkołę:

  • Koncert Kolęd dla mieszkańców Dzielnicy
  • Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny kl. I – III
  • Miejski Konkurs „Mistrz Mowy Polskiej”
  • Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

05-12-2019 @ 11:57