Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Projekt „Lepsza Szkoła”

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie
95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA jest przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.

Strona projektu

05-12-2019 @ 11:57