Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

„Warzywa i owoce w szkole”

Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do uczniów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej oraz dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Strona Programu

owoceiwarzywa

05-12-2019 @ 11:57