Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

List do Rodziców p. prezydenta Piotra Kowalczuka

List do Rodziców p. prezydenta P. Kowalczuka

05-12-2019 @ 11:57