Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Zebrania z Rodzicami

Termin

Tematyka spotkania z rodzicami

17.09.2016

Zebrania informacyjne rodziców, wybór Rad    Oddziałowych.Zapoznanie rodziców z  wymaganiami edukacyjnymi, przypomnienie PSO, zaopiniowanie planów wychowawczych klas.

12.10.2017

Informacja o postępach w nauce

09.11.2017

Informacja o postępach w nauce ucz. kl.0-III

Konsultacje dla Rodziców ucz. kl. IV-VII

14.12.2017

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach półrocznych

18.01.2017

Podsumowanie I półrocza

12.04.2018

 Informacja o postępach w nauce

10.05.2018

Informacja o postępach w nauce i przewidywanych ocenach rocznych

12.06.2018

Zebranie z Rodzicami uczniów kl.I w 2018/19

10-07-2018 @ 13:29