Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie

CO TO JEST SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE?

 

sp4

Szkoła Promująca Zdrowie jest miejscem,
w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
– uczniowie;
– nauczyciele;
– rodzice;
– inni pracownicy szkoły;
– inne osoby ze społeczności lokalnej.

05-12-2019 @ 11:57