Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Standard II

Standard II
Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.

Na terenie naszej szkoły przez ostatnie lata podejmowaliśmy różne działania sprzyjające dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracyjnych.
Włączaliśmy wszystkich członków społeczności szkolnej w aktywną współpracę mającą na celu integrowanie i rozwijanie pozytywnych postaw i działań. W tym celu celebrowaliśmy różnego rodzaju święta i uroczystości, organizowaliśmy liczne wyjścia, wycieczki poza teren szkoły oraz imprezy na jej terenie, zachęcaliśmy uczniów do rozwoju zainteresowań i pasji poprzez udział w szerokiej ofercie zajęć dodatkowych oraz programach edukacyjno-społecznych.
Dla ciekawych – zamieszczamy wybrane fotorelacje z naszych inicjatyw:).
W naszej szkole dużą wagę przykładamy do tego, by wszyscy czuli się w niej komfortowo. Dlatego też na co dzień monitorujemy zachowania uczniów i reagujemy na ich potrzeby. W tym celu podczas przerw udostępniony jest kącik Vip-ów, gdzie dzieci mogą znaleźć spokój i odpoczynek, wprowadziliśmy też dyżury uczniów podczas przerw, by włączać ich we współpracę i zwiększać poczucie bezpieczeństwa.
Uczniowie naszej szkoły angażowani są w zajęcia, które kształtują postawę zdrowego współzawodnictwa
i przyczyniają się do budowania pozytywnych relacji.
W dalszym ciągu mamy zamiar prowadzić różnego rodzaju działania przyczyniające się do tworzenia pozytywnego klimatu szkoły. Zwieńczeniem naszych działań były wybory „Lady & Gentleman” w każdej klasie, które mamy nadzieję staną się jedną w wielu miłych szkolnych tradycji i uroczystości.
Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych  pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

NASZE WYBRANE DZIAŁANIA:

Pierwszy dzień wiosny

Poszukaj, przeczytaj, pomyśl…

Pozytywny kącik

Działania oparte na współpracy…

Mecze siatkówki w Ergo Arenie

Relacje rodzic – uczeń – nauczyciel

Skrzynka pomysłów

Wycieczka = integracja

Konkurs „Każdy inny – wszyscy równi”

Zajęcia tematyczne

Stop agresji i inne zajęcia

Pozytywny klimat w klasach młodszych

Działania na rzecz środowiska lokalnego

Tutoring szkolny

Wybory Lady & Gentleman

SOS dla Rodziców

„Przyjazna i bezpieczna szkoła”

Współpraca z fundacjami

05-12-2019 @ 11:57