Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Standard III

Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

Realizacja działań prozdrowotnych w zakresie promowania zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej na terenie szkoły i poza nią oraz podczas zajęć dodatkowych, a także zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia są bardzo ważnym priorytetem w naszej szkole.
Spośród różnych działań podejmowanych na rzecz zdrowia wspólnie wybraliśmy jako problem priorytetowy do realizacji przez najbliższe dwa lata następujący wymiar: „Uczniowie uważają, że to, czego uczą się w szkole o zdrowiu, jest dla nich ciekawe i zachęca ich do dbania o zdrowie”. Plan działań przygotowany w tym zakresie jest realizowany od stycznia 2018 r. do stycznia 2020r.
Działania obejmują/będą obejmowały realizację ciekawych programów i warsztatów w zakresie edukacji prozdrowotnej np.: warsztaty kulinarne, „Trzymaj formę”, „Edukacja morska”, „Bieg po zdrowie”, „Warzywa i owoce w szkole” itp.
Poza tym zachęcać i aktywizować będziemy uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, akcjach, festynach, uroczystościach, by w sposób kreatywny mogli pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności służące dobremu samopoczuciu i dobrej kondycji fizycznej.
W dalszym ciągu uczniowie będą korzystali z bogatej oferty zajęć sportowych oraz będą mieli okazję się sprawdzić podczas organizowanych turniejów, mistrzostw czy zawodów.
Ponadto nasi uczniowie będą kontynuowali edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki uzależnień na zajęciach profilaktycznych w świetlicy oraz na socjoterapii i zajęciach z przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie.
Mamy nadzieję, że wspólne wycieczki, zajęcia plenerowe oraz pomysły uczniów, które pojawią się podczas realizacji różnorodnych działań będą zachęcać wszystkich do dbania o zdrowie.

Program „Bieg po zdrowie”

Zdrowe i naturalne antybiotyki

Warsztaty kulinarne ” Zielona Kraina”

Dzień profilaktyki

Zdrowe odżywianie u małych i dużych

Profilaktyka uzależnień

Zdrowie i bezpieczeństwo

Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

Aktywny czas na morzu lepszy niż najlepsza gra komputerowa

 

16-10-2018 @ 21:38