Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Standard III

Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

Realizacja działań prozdrowotnych w zakresie promowania zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej na terenie szkoły i poza nią oraz podczas zajęć dodatkowych, a także zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia są bardzo ważnym priorytetem w naszej szkole.
Spośród różnych działań podejmowanych na rzecz zdrowia wspólnie wybraliśmy jako problem priorytetowy do realizacji przez najbliższe dwa lata następujący wymiar: „Uczniowie uważają, że to, czego uczą się w szkole o zdrowiu, jest dla nich ciekawe i zachęca ich do dbania o zdrowie”. Plan działań przygotowany w tym zakresie jest realizowany od stycznia 2017 r. do marca 2019r.
Działania obejmują/będą obejmowały realizację ciekawych programów i warsztatów w zakresie edukacji prozdrowotnej np.: warsztaty kulinarne, „Trzymaj formę”, „Edukacja morska”, „Bieg po zdrowie”, „Warzywa i owoce w szkole” itp.
Poza tym zachęcać i aktywizować będziemy uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, akcjach, festynach, uroczystościach, by w sposób kreatywny mogli pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności służące dobremu samopoczuciu i dobrej kondycji fizycznej.
W dalszym ciągu uczniowie będą korzystali z bogatej oferty zajęć sportowych oraz będą mieli okazję się sprawdzić podczas organizowanych turniejów, mistrzostw czy zawodów.
Ponadto nasi uczniowie będą kontynuowali edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki uzależnień na zajęciach profilaktycznych w świetlicy oraz na socjoterapii i zajęciach z przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie.
Mamy nadzieję, że wspólne wycieczki, zajęcia plenerowe oraz pomysły uczniów, które pojawią się podczas realizacji różnorodnych działań będą zachęcać wszystkich do dbania o zdrowie.

Program „Bieg po zdrowie”

Zdrowe i naturalne antybiotyki

Warsztaty kulinarne ” Zielona Kraina”

Dzień profilaktyki

Zdrowe odżywianie u małych i dużych

Profilaktyka uzależnień

Zdrowie i bezpieczeństwo

Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

Aktywny czas na morzu lepszy niż najlepsza gra komputerowa

Projekty uczniów na temat zdrowia

Dzień dla zdrowia

Sport to zdrowie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Warsztaty „Zdrowy posiłek to nie wysiłek”

„E – papierosy” – pogadanka

Udział w kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki czerniaka

Konkurs szkolny ” Chcę być zdrowy i szczęśliwy”

05-12-2019 @ 11:57