Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” –„Chronimy dzieci”.

Szkoła uzyskała certyfikat: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” –„Chronimy dzieci”.

Szkoła realizuje politykę ochrony dzieci przed przemocą. Procedury postępowania zgodnie z tą polityką opracowane są w dokumencie „Polityka Ochrony Dzieci” (Zakładka O szkole/Dokumentacja/Polityka Ochrony Dzieci). Problemy uczniów do dyrekcji i pedagoga szkolnego zgłaszane są przez: rodziców, uczniów, pracowników lub inne osoby dostrzegające problem.

Mogą być zgłaszane w różnych formach:

-bezpośrednio do dyrekcji, pedagoga lub innej zaufanej osoby;

– drogą e- mail : sekretariat@sp59.pl;

– można również wrzucić  karteczkę do skrzynki z napisem: „Drodzy rodzice i uczniowie podzielcie się swoimi informacjami” znajdującej się na korytarzu przed sekretariatem szkoły.

      W zależności od zgłoszonego problemu zgodnie z procedurami szkoła podejmie odpowiednie działania.

 

KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYĆ SZCZĘŚLIWE. JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY DZWOŃ NIE CZEKAJ:

801 109 801 – POMAGAMY POMAGAĆ www.kck.pl – Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji

58 511 01 21 – CIK Gdańsk – centrum@cik.sos.pl – Centrum Interwencji Kryzysowej

58 342 31 50 – MOPR Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

58 306 96 99 – SP 59

58 301 18 15 – PPP nr 6 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

58 3020442 – MONAR – poradnia i telefon zaufania

733 318 718 – FOSA – Centrum Aktywności Społecznej na Dolnym Mieście zitfosa@gmail.com

05-12-2019 @ 11:57