Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

klasy I – III

images

Klasa II A

Klasa III

05-12-2019 @ 11:57