Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

klasy I – III

images

Klasa I A

Klasa II

Klasa III C 

10-07-2018 @ 13:29