Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

klasy I – III

images

Klasa I A

Klasa II

Klasa III C 

23-04-2018 @ 19:23