Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

klasy I – III

images

Klasa II A

Klasa III

16-10-2018 @ 21:38